Materiellet ligger ved kommunens kontor og lagerbygg i Skibotn (gamle TK-bygget). Rørene kan ikke lengre brukes som avløpsrør.

Interesserte bes henvende seg til Rolf Vidar Olsen (98289115) eller Fred Vidar Steinnes (40028821).

Frist for avhenting mandag 4. mai.