Programmet med gratis tilbud av HPV-vaksine er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016, med oppstart 1. november 2016.

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.  Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. For å kunne benytte seg av dette tilbudet må man ta kontakt med oppgitt kontaktperson nedenfor.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Vaksinasjon må påbegynnes senest to år fra programmets oppstart, og siste dose må være gitt innen 1. juli 2019.


Jenter som går i 7., 8., 9. og 10. klasse i Storfjord kommune, fikk tilbud om HPV-vaksine fra helsestasjonen/skolehelsetjenesten høsten 2016. Kvinner som er ferdig på ungdomsskolen får også tilbud om gratis HPV-vaksine. Dette gjelder kvinner født fra 1991 og senere. For å få vaksinetilbudet må dere ta kontakt pr epost med kommunens helsesøster:

  • mona.willumsen@storfjord.kommune.no

NB!  Det er viktig at dere oppgir adresse og telefonnummer i henvendelsen, som helsesøster kan treffe dere på.


Praktisk informasjon vedrørende vaksinering vil bli gitt den enkelte ved kontakt. Ved spørsmål kan dere ta kontakt med:

  • helsesøster Mona Willumsen, tlf. 982 89 167

 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside, klikk her:   www.fhi.no/hpv-vaksine