Skibotn vannverk har flere inntak av vann, i en av disse har snøsmeltingen medført inntak av grums som flere abonnenter har opplevd.

Vannverket tar nå bare grunnvann, og problemet skal dermet være løst. Det grumsete vannet som allerede er kommer inn i rørsystemet må skylles ut gjennom bruk, vi må derfor be abonnenter være tålmodige med at vannet vil være grumsete en liten tid fremover.

Vi beklager problemene dette vil medføre, og minner på kokepåbudet for Skibotn.