Litt om forslagsrunden

Denne forslagrunden er en åpen, ikke lovpålagt høring, på lik linje med den som blei gjennomført i 2011 da arbeidet med veinavn startet opp. Denne forslagsrunden omhandler veier som ikke var oppe i 2011, i tillegg til vei nummer 41 som kommunestyret har vedtatt å behandle på nytt.

Det understrekes at det på et senere tidspunkt vil bli gjennomført en formell høringsrunde i henhold til Lov om stadnamn. Arbeidsgruppa oppfordrer likevel flest mulig til å benytte seg av denne muligheten til å komme med begrunnede forslag til veinavn, slik at forslag kommer med i en så tidlig fase som mulig. Bruk skjemaet nederst i denne saken. For noen av disse veiene er det mottatt skriftlige innspill i forkant av annonseringa. Har du allerede levert forslag er det arkivert, og du trenger ikke å levere nytt forslag.

Veier som skal behandles

 

Stedsangivelse

 1.  

Fra fv321 mot hyttefelt på Åsen v/ høydebasseng

 1.  

Boligområde bak den gamle vegvesen-garasjen (Hatteng)

 1.  

Fra Brennaveien mot nord, innkjøring mellom g./b.nr. 52/85 og 52/74

 1.  

Fra fv868 mot Vestersiasenteret

 

    41.  

Brennaveien mot Hatteng/Kitdalen

 

Kart Hatteng-området
(klikk for større kart)

Kart

 

 

Kart Elvevoll
(klikk for større kart)

Saksbehandlingstrinnene videre

Kommunen har vedtaksmyndighet for alle veinavn i denne sammenhengen, uansett hvem som eier veien, ettersom veinavnet skal ha funksjon som adresse. Saksgangen skal følge saksbehandlingsreglene i Lov om stadnamn:

1. OPPRETTING AV NAVNESAK

 • Driftsstyret opprettet navnesak for veier i Storfjord (sak 53/11).

2. FORBEREDING AV SAK

 • Innledende høring (ikke lovpålagt)

 • Arbeidsgruppa behandler innspillene og legger fram ei innstilling til styre for plan og drift (SPD).

3. HØRING

 • SPD sender veinavnene på formell høring

4. TILRÅDING FRA STEDSNAVNTJENESTEN

 • Veinavnene og høringsinnspillene blei sendt til stedsnavntjenestene for tilråding.

5. VEDTAK

 • Arbeidsgruppa behandleR innspillene og tilrådingene og legger fram ei endelig innstilling på veinavn til SPD, som sender saken videre til kommunestyret.
 • Kommunestyret gjør en endelig behandling av veinavn.

6. KUNNGJØRING

 • Saken kunngjøres med klagefrist for organisasjoner med spesiell tilknytning til saken.

Adressenummerering gjøres i etterkant, og kunngjøres for adressatene ved utsending av et eget brev med informasjon om ny adresse.

 

 

Kom med ditt forslag!

Dersom du har forslag til mer enn en vei, må du fylle ut skjemaet flere ganger.