Storfjord kommune  ønsker også å se nærmere på mulighet for bosetting av mindreårige flyktninger. Det er derfor  behov for å  kartlegge muligheten for å rekruttere fosterhjem blant kommunens innbyggere.

Hvem kan bli fosterforeldre
Ulike barn trenger ulike fosterhjem. Det alle fosterhjem har til felles er at de består av voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna.Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre.

Generelle krav til fosterhjem
Fosterforeldre må tilfredsstille noen krav.

Du må ha:

  • God vandel og kunne legge frem uttømmende og utvidet politiattest
  • Interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem
  • Stabil livssituasjon
  • Alminnelig god helse
  • Gode samarbeidsevner
  • Økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse
  • Du må ha et måteholdent forhold til bruk av alkohol

Hvordan blir du fosterhjem