Bakgrunnsstoff for temaet finner man på www.vannportalen.no i presentasjonen: «Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann»

Vannforekomst: Alle elver, bekker, innsjøer, fjorder og kystvann er vannforekomster. Det er ikke tilstrekkelig registrert i kommunene. Dette gjelder også Storfjord kommune. Det er svært viktig at alle vannforekomster som vi kan tenke oss noen gang i fremtiden kan bli berørt i forhold til forurensning eller kan være forurenset i dag, må registreres som en egen vannforekomst. Dette krever lokalkunnskap som vil ta svært mye ressurser og tid til å samle inn. Her håper vi at innbyggere i kommunen f.eks. medlemmer av jeger og fiskeforeninger og andre som har god kjennskap til vannforekomster i kommunen, kan komme med gode innspill i prosessen. Det skal lages en høringsuttalelse til neste møte i Storfjord plan- og driftsstyre den 21. november 2014. På grunn av dette ber vi om at innspill kommer inn så raskt som mulig, for at vi skal ha mulighet til å ta det med i høringsuttalelsen. I høringsuttalelsen skal kommunen presentere de tiltakene som vi ønsker skal komme med i planen for 2016-2021. Dersom de kommer med i planen kan det være mulig å få midler til utbedring av forurensede vann, kartlegging om det er forurensning, osv.

Vi ønsker konkret at de som vil hjelpe kommunen med innspill til dette arbeidet går inn på vann-nett.no og går inn på Troms fylke, Storfjord kommune og ser over listen med registrerte vannforekomster for Storfjord. Her mangler det nok svært mange vannforekomster. Disse ønsker vi at dere gir oss tilbakemelding om. Også om dere vet noe om det er forhold som gjør at disse kan ha dårlig/forringet vannkvalitet. Se også over listen. Alle vannforekomster som vi mener kan være forurenset bør vi registrere inn dette

Slik går du inn:

  1. Gå inn på siden: vann-nett.no

  2. Gå inn på fanen: Fakta ark vannforekomst

  3. Til høyre på siden kommer det opp: Finn vannforekomst for område. Klikk på denne.

  4. Ny fane kommer opp. Velg Trom fylke. Velg Storfjord kommune.

  5. Da kan du se oversikten over de registrerte vannforekomstene i Storfjord kommune.

  6. Fint hvis man kan henvise til vannforekomstID ved innspill som sendes inn til kommunen. Gi også tilbakemelding om hva du mener mangler, eller tiltak som kan vurderes å gjennomføres. (Storfjord kommune vil vurdere de tilbakemeldingene som kommer inn, om de kan tas med i høringsuttalelsen.)

Ta kontakt med Hilde Kibsgaard eller Charlotte Heimland i plan- og driftsetaten dersom du trenger hjelp til å finne frem på vann-nett.no

På forhånd takk for hjelpen.