Onsdag 16. oktober er det oppstart for Helse – og livsstilsundersøkelsen, der om lag 930 personer i kommunen inviteres til å delta. Denne befolkningsundersøkelsen er et forskningsprosjekt med hovedfokuset på sentrale folkesykdommer som diabetes type 2 og hjerte-karsykdommer, men også kosthold, miljøgifter, tannhelse og søvn.

Undersøkelsen har inntil nå vært gjennomført i Evenes, Skånland, Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Kåfjord kommune, og planlegges videre til Tana og Nesseby kommune.

Åpningstid
Helse – og livsstilsundersøkelsen pågår i perioden 16. oktober til 7. november og vil være på Skibotn omsorgssenter. Dersom du ikke kan møte til oppsatt time, kom uansett tid i åpningstiden; mandag til fredag klokken 10 til 16:30 med langåpent tirsdager til klokken 18. Lørdag 19. oktober og 2. november er det åpent fra klokken 10 til 14 med god kapasitet for drop-in.

Transport til Skibotn omsorgssenter
For deg som ikke har skyss til undersøkelsen, kjører Valmuen buss til undersøkelsen to dager i uke 44 og 45:

Mandag 28. okt., mandag 4. nov., onsdag 6. nov.: Rasteby-Tverrdalen-Oteren-Skibotn og onsdag 30. oktober: Oteren-Signaldalen/Kittdalen-Skibotn

Turen er gratis og har avgang klokken 09:30 med retur når alle passasjerer er undersøkt eller senest ved 13:30-tiden. Om du ønsker å ta bussen, kan du møte på undersøkelsen selv om din time ikke er på disse transportdagene. Påmelding til telefon 77 64 48 36 eller mobil 404 90 467. 

Fordeler ved å delta
Det overordnede målet for undersøkelsen er å få mer kunnskap om helse og livsstil i det mangfoldige distrikts-Nord-Norge. Både Universitetet og Storfjord kommune håper at så mange som mulig ser fordelen med denne undersøkelsen. Du får sjekket din helse helt gratis og kan til og med være med å vinne et reisegavekort. Det viktigste er allikevel at du kan bidra til en bedre folkehelse, og kommunen får en rapport på befolkningens helseprofil.