Prosjektet er 1 av 28 prosjekt som ble valgt ut til å være med på Helsedirektoratets nasjonale program for velferdsteknologi. Ved deltakelse i dette programmet får kommunene tilgang til kompetanse og veiledning på områder som tjenesteutvikling og opplæring av ansatte.


Det er fire satsningsområder i programmet og vi er forpliktet til å minst innføre et av disse i vår tjeneste:

  • varslings- og lokaliseringsløsninger

  • elektronisk medisineringsstøtte

  • digitalt tilsyn (utvidet trygghetsalarm med sensorer)

  • oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem

 

Det ble i løpet av de første månedene av 2017 gjennomført en kartlegging av kommunene i forhold til behov, digitalisering og velferdsteknologi. Resultatet av denne viser at det er variasjon mellom kommunene i bruk av velferdsteknologiske løsninger. Dette betyr også at  satsingsområdene vil være ulik for kommunene i forhold til hvilken type velferdsteknologi som skal implementeres først.

 

Bildet er fra den første nettverkssamlingen for kommunene: midten foran: prosjektleder Hege Elisabeth Nicolaisen, bak fra venstre Linn Sylvi Steinnes (Kåfjord), Anette Samuelsen (Lyngen), Ann-Mari Evanger (Nordreisa) og Gøril Severinsen (Kvænangen)