Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelpemiddelkontakt / ergoterapi

Hjelpemiddelkontakt har ansvaret for administrering og organisering av hjelpemidler til hjemmeboende. Hjelpemiddelkontakten utreder behov for, formidler og utprøver hjelpemidler og ergonomiske tiltak både i og utenfor institusjon. Hjelpemidlene skal bidra til at funksjonshemmede får løst sine praktiske problemer ved hjelp av tekniske hjelpemidler og/eller ergonomiske tiltak.

Dersom du har behov for hjelpemidler, er det viktig at du tar kontakt med kommunens hjelpemiddelkontakt. Behovet ditt for hjelpemidler vil bli kartlagt og vurdert av hjelpemiddelkontakt, hjemmetjeneste og/eller fysioterapeut.

Denne tjenesten er gratis.

Kontaktinformasjon

Ergoterapeut jobber i 60 % stilling, og er å treffe på mandager, tirsdager og onsdager.

Ergoterapeut Lisa Marie Jensen Rognerud
Telefon: 400 28 851
E-post: lisa.rognerud@storfjord.kommune.no