Tjenesteleder for hjemmetjenesten/helse, Hanne Braathen, har kontor i samme enhet og kan treffes på telefon 40028844.

Fritidskontakter skal fortsatt henvende seg/levere timelister m.m. til Forebyggende avdeling på Rådhuset, Hatteng. Tjenesteleder for fritidskontakter, Linda Rasmussen, har kontor i Forebyggende avdeling og kan treffes på telefon 40028869.