Dokumenter er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Storfjord rådhus, Joker Skibotn og Storfjord legesenter.