Dokumenter er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Storfjord rådhus, Storfjord legesenter og Joker Skibotn.