Høringsperiode fra 22.06.2015 - 03.08.2015.

Forslaget publiseres her på kommuens hjemmeside og legges ut for offentlig ettersyn på Helsehuset Oteren, Rådhuset Hatteng og Joker Skibotn.

Innspill sendes skriftlig til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren eller til post@storfjord.kommune.no

Merk innspill med "Forskrift om gebyrregulativ m.m."

Last ned høringsdokument her Forskrift gebyr.pdf

Last ned høringsdokument her Gebyrregulativ.pdf