Planstatus og formål
Ny plan vil gi mulighet for oppføring av bolighus i tidligere regulert område for fritidsbebyggelse.

Vurdering av utredningsbehov
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning og kommunen har konkludert med at tiltaket ikke utløser
konsekvensutredning. Det er gjort en enkel ROS-analyse.

Informasjon og medvirkning
Planforslaget er gjort tilgjengelig på følgende steder:
- Storfjord rådhus, Hatteng.
- Planforslaget kan lastes ned i linkene under.

BESTEMMELSER.pdf
Planbeskrivelse_Regplan Skibotn kai.pdf
Skibotn kai siste.pdf

Vedlegg 1 - Ros_Replan Skibotn kai.pdf
Vedlegg 2.pdf

Kontaktinformasjon - Storfjord kommune
e-post: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no
Tlf: 772 12 829

Innspill til planforslaget kan fremmes via e-post; post@storfjord.kommune.no eller skiftlig til: Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren. All post må merkes med vår referanse, 2009/2897 og overskrift. Innspill til planforslaget må være oss i hende innen 20.06.2014.