Formannskapet i Storfjord kommune har den 13.2.2014, i sak 23/14, vedtatt at strategisk nærings- og utviklingsplan legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 03. april 2014. Endelig plan skal til politisk behandling i kommunestyret i mai 2014.

Nærings- og utviklingsplanen er et strategisk verktøy på overordnet nivå, og viser retningen for Storfjords utvikling og fremtid. Formålet med strategisk nærings- og utviklingsplan er å legge til rette for en bredere næringsstrategi. Hovedmålet er å styrke bo-, bedrifts-, og besøksattraktivitet i Storfjord kommune.

To folkemøter ble gjennomført i januar 2014, der planen ble presentert og diskutert gjennom kommentarer, spørsmål og innspill.

Høringsforslaget finner du her eller i resepsjonen på Storfjord rådhus.

 

Send ditt innspill innen 03. april 2014, til:

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

 

e-post: post@storfjord.kommune.no

Merk ditt innspill med emne: «Høring- Strategisk nærings- og utviklingsplan»