Det er lagt inn både faglige og sosiale aktiviteter i programmene.