Horsnes

Čåk'kagiedde (samisk)

Sokkukentta (finsk)

 
[hårssnæs] Horsnes har vært lokalbåt anløpssted, poståpneri og handelssted. Det er ikke så enkelt å fastslå hva som er bakgrunn for navnet. 1723 og senere het stedet Hostnes. 1771 ble det skrevet Hostenæs. Senere ble det Horsenæs og i 1836 Horsnæs. 1891 er skrivemåten Horsnes. Rektor J. Qvigstad har skrevet Hersnes. Čåk'kagied'de er samisk og betyr trulig "fjelltoppjorda". Horsnes ligger 1.2 km sør for Salmeneset. Gården Horsnes har gnr. 49-1.
 
1838 bodde Mikkel Jensen der. 1846 fikk Carl Peter Østberg eiendommen, og i 1862 ble det utstedt skjøte til handelsborger O. M. Eide. 1867 ble gnr. 49-1 delt. Peder Hansen overtok 1/3, og hans del fikk gnr. 49-2. 1884 overtok Johan Fr. Dreyer iflg. testamente fra Eide. Johan Fr. Dreyer døde 1896 uten arvinger. Andreas Dreyer overtok da Horsnes, og 1898 ga han 2/5 av eiendommen til Jørgen T. Dreyer, 3/10 til Kristen Dreyer, og 3/10 til Einar Dreyer.
 
Gnr. 49-2 som ble utskilt fra gnr. 49-1 i 1867 ble overført etter auksjon i 1894 til Johan Fr. Dreyer. Deretter ble utviklingen av gnr. 49-2 lik gnr. 49-1. Einar Dreyer ga i 1949 sin del til døtrene Ruth Elise, Dagmar Johanne, Edith Olufine og Ingrid Hilda Jensine.
                                                                                                       
Inf. Roald Larsen