Storfjord kommune benytter ofte kontaktinformasjon fra Enhetsregisteret når vi sender ut brev til lag og foreninger gjennom vårt saksbehandlingssystem. Dette kan være høringssaker eller andre saker der lokale foreninger er involverte. Vi opplever fra tid til annen at brev kommer i retur på grunn av mangelfull adresse, eller at adressen er feil på annen måte. Dette krever endel ressurser til «detektivarbeid» fra vår side for å finne fram til riktig adresse, tid våre saksbehandlere gjerne skulle brukt til andre oppgaver.

Er du leder eller sekretær i ei forening, oppfordrer vi til at du dobbeltsjekker hvilken informasjon som er registrert på foreninga i Enhetsregisteret, og retter opp eventuelle feil. Det anbefales at det etableres faste rutiner på oppdatering av både Enhetsregisteret, og å sende melding til kommunen om endrede navn, adresser, e-postadresser og telefonnummer til leder eller andre kontaktpersoner. 

Her kan du kontrollere informasjonen hos Enhetsregisteret. Her finner du den informasjonen som trengs i forhold til endringer Enhetsregisteret. 

Du kan kontrollerer informasjonen kommunen har om din forening her. Melding om endring til Storfjord kommune skal sendes på e-post til post@storfjord.kommune.no.