Kommunestyret har avsatt midler til rehabilitering av Skibotn samfunnshus.

Samfunnshusstyret og kommunen inviterer alle som har tanker om framtidig bruk og framtidige behov til idémøte

mandag 26. november kl. 18.00 – 20.00, Møteplassen Skibotn

Velkommen!