Furuslottet Barnehage har påbegynt ett års dataopplæring for alle ansatte . Kurset er finansiert av VOX, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og foregår på kvelds og dagtid og er i regi av Mesterkurs. Barnehagen har satt seg som mål å kunne sende ut all informasjon elektronisk i løpet av barnehageåret og de ansatte skal høyne sin egen datakompetanse.

Furuslottet prøver nå ut MYKID, som er en elektronisk portal for kommunikasjon mellom barnehage og hjem. De ansatte er fornøyde med og få opplæring på arbeidsplassen.

Ansatte på kurs

mesterkurs_960x656[1]_300x205.jpg