Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kitdal jeger- og sportsfiskeforening


Kontaktperson

(Oppdatert av Kitdal jeger- og sportsfiskeforening 2. mars 2020)

Kitdal Jeger- og Sportsfiske Forening KJSF en en interesse forening for friluftsintereserte.

Foreningen ble startet i 1971, men det var først på slutten av 1980-tallet aktiviteten tok seg opp. Da startet arbeide med å kultivere ”overbefolkede” røyevann i Kitdalsfjellene. I flere år drev foreningen uttynningsfiske i Cacca-, Moskogaissa-. Oksefjell-, Langvannet og Sørdal småvannene. Over 1 million småfisk har blitt tatt opp, og i dag merker man resultatet. Selv om mye arbeid fortsatt gjenstår, viser prøvefiske at prosjektet har hjulpet.

Ellers har foreningen bygget en jaktgamme nede i Breidalen i et område med flere andre gammetufter fra tidligere tider, dengang jakt var en del av livsgrunnlaget. Gammen er åpen for alle som vil benytte den. De har også bygget en gapahuk i Sørbukta ved Caccavannet. Den er også er åpen for alle, og et fint utgangspunkt for fiske i området. Nå ønsker foreningen å få Kitdalselva tilbake til ”gamle høyder”, og har revidert handlingsplanen for Kitdalsvassdraget. Denne skal snart ut på høring, og foreningen håper å få denne godkjent i sin helhet slik at arbeidet med utsetting av fisk kan starte til neste år. Medlemstallet i foreningen har variert veldig fra år til år, men har ligget på +/- 50.