Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

LHL Storfjord


Kontaktperson

LHL skal som interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende: -Fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltagelse. -Drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livssti. -Være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk. -Utvilkle tjenestetilbudet til hjerte og lungesyke og deres pårørende. -Styrke samholdet blant funksjonshemmede. 

(Oppdatert av LHL Storfjord 11.04.2018)