I år gjennomføres andre og avsluttende  del av en 2 årig behandling for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra berørte vassdrag i Skibotnregionen.

 

I den forbindelse inviterer Fylkesmannen i samarbeid med Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet til åpent informasjonsmøte om aksjonen.

 

Informasjonsmøtet arrangeres på Otertun grendehus, Oteren 23. august fra kl 18.00.

 

På møtet vil det bli gitt informasjon om bakgrunnen for aksjonen fra både Fylkesmannen, Miljødirektoratet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet og det vil selvsagt bli mulighet for å stille spørsmål om behandlingen.