Alle som planlegger å søke om spillemidler er i målgruppa.

Påmelding til johnni9@online.no eller sms til mobil 995 77 390 senest 9. september. Oppgi møtenummer 6.