I Nord-Norge bor det over 1200 barn i fosterhjem  fordi noen har valgt å bli deres fosterforeldre.

I uke 45 er det en nasjonal fosterhjemskampanje og hedring av fosterforeldre. I den forbindelse vil vi sammen med kommunal barneverntjeneste arrangere informasjonsmøte på Storfjord rådhus tirsdag  8. november 2016 kl. 18.00.

Bl.a. følgende tema vil bli tatt opp:

  • Fosterhjemstjenestens – og barneverntjenestens oppgaver
  • Behovet for fosterhjem
  • Behovet for avlastningshjem
  • Hva kreves for å bli fosterforeldre, avlastningsforeldre
  • Hva tilbys fosterforeldre, avlastningsforeldre
  • Veiledende satser
  • PRIDE-kurs

I dag bor det få barn i fosterhjem i din kommune, men det er flere som har behov for et nytt hjem. I Troms venter rundt 30 barn på fosterhjem, de er i ulik alder, men de fleste barna er i alderen 9-14 år.

Informasjonsmøtet er helt uforpliktende. Nå har dere sjansen til å komme og få informasjon om fosterhjemsomsorg og  stille spørsmål i forhold til det.

Alle er hjertelig velkommen!

Fint om dere sender en mail  til gunn.hamnes@bufetat.no  om at dere kommer.

Med vennlig hilsen
Fosterhjemstjenesten Tromsø og Storfjord barneverntjeneste