Undersøkelsen består av flere tema som omhandler blant annet temaene tjenestetilbudet i kommunen, næring, transport, friluftsliv og boligtilbudet.
Spørreskjemaet sendes ut til alle husstander i kommunen sammen med Mangfolderen. Vi håper at alle som får spørreskjemaet tar seg tid til å svare og er med på å forme kommunens fremtid. Svar kan gis via internetthttps://no.surveymonkey.com/s/ZCPG7BC eller ved å sende/levere skjema til kommunen. Storfjord kommune Rådhuset, 9046 Oteren.
 
Undersøkelsen tar ca 10 minutter å besvare.