Undersøkelsen distribueres til alle husstander og du kan besvare undersøkelsen gjennom papirskjema eller på nett. Undersøkelsen avsluttes 31. januar 2018.

For å besvare elektronisk bruk linken nederst i artikkelen.

I år som tidligere år vil det bli trekning av en iPad til en heldig vinner. Dersom du besvarer papirundersøkelsen må du klippe av den siste delen av den siste side og levere dette arket sammen med besvarelsen. Besvarer du elektronisk vil du bli ført videre til en ny side hvor du kan oppgi navn og e-postadresse. Ditt navn/epost vil ikke kunne kobles med din besvarelse.

Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen.

https://response.questback.com/storfjordkommune/innbygger

Desember 2017

Trond Roger Larsen, rådmann