Inngangen til flerbrukshallen på Hatteng blir fra og med 1. desember  og 3 uker fram i tid, flyttet til kafeteriadelen. Dette pga. gravearbeid.

Man bruker brikke og kode som normalt ved denne døra.