Det må benyttes elektronisk søknadsskjema:
Innmelding 1.klasse

Barn som er født i 2013 er skolepliktig høst 2019. En evt. søknad om utsatt eller fremskyndet skolestart sendes den enkelte skole innen 30.1.19

Frist for søknad SFO og innmelding til skole: 01.mars 2019

Oppvekst - kulturetaten