Hver deltager lærer å utvikle sin forretningsplan, starte dyrking i testbed og jobbe med salg i et lokalt marked allerede første sesong. Målet er å bidra til dyrking i bygd og by, og dermed også bidra til flere profesjonelle urbane dyrkere.

Det har vært god søkning til inkubatorkursene, og kursdeltagere har vist stor entusiasme og utviklet nettverk. På inspirasjonsseminaret får du innblikk i våre erfaringer fra tre fylker, samt råd og muligheter for dere som vil ta i bruk modellen og tilpasse til andre regioner og fylker.

Påmeldingsfrist 25. mars kl 12.