Planforslaget omfatter Lyngenfjorden. Kystsoneplanen definerer bruk av sjøarealene (fiske, oppdrett, ferdsel mm) og blir dermed et viktig beslutningsgrunnlag for framtidig bruk av fjorden.

Merknader til planforslaget kan rettes skriftlig til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren eller post@storfjord.kommune.no, innen 3. august 2015.

Spørsmål eller kommentarer til planforslaget kan rettes til Karl Idar Berg, tlf. 95902980 eller til Høgtuns Plankontor AS, tlf. 90834114 eller på e-post shogtun@hotmail.com.