Storfjord kommune inviterer næringslivet for å diskutere framtidige vedtekter til næringsfondet. Vi vil gjerne høre deres tanker, ønsker og innspill!
Hvis du vil påvirke vedtektene til næringsfondet kom til rådhuset på Hatteng mandag, den 17. mars kl 18:00.
Velkommen!