Alle som flytta til Storfjord i løpet av 2015 er invitert, og har fått egen invitasjon i posten. Har du kommet like over nyåret har vi ikke fått navnet ditt fra Folkeregisteret enda, men også du er hjertelig velkommen!

Møteplassen finner man i Skibotn samfunnshus, nærmest den nye parkeringsplassen.

Dersom dere er flere innflyttere i samme husstand er selvsagt alle hjertelig velkomne, både barn og voksne.

Vi serverer kake og noe å drikke til alle som kommer, og håper at flest mulig har tid til å slå av en prat med oss denne kvelden.

Det vil bli gitt litt kort informasjon om Storfjord generelt og kommunens tjenestetilbud spesielt. Vi ønsker også gjerne innspill fra deg som har flytta hit til kommunen.

 

Velkommen!

 

Med vennlig hilsen
Knut Jentoft
ordfører