Til deg som vil ut på isen

Sjekk isen godt! Kommunen har ikke anledning til å måle is-tykkelse. Det er derfor svært viktig at man selv sjekker isen godt før man begir seg utpå. Dette gjøres best ved is-skrue eller øks. Det anbefales også at man ikke går alene, og at man vurderer å ha med seg sikkerhetsutstyr.

Også is som er så tykk at den kan regnes som sikker kan ha usikre eller åpne partier, for eksempel ved innløp eller utløp av bekker og elver. Husk også at sjø-is kan være svakere enn is på ferskvann, og at den påvirkes av flo og fjære. Mildere vær vil også gjøre at isen blir tynnere.

All ferdsel på isen skjer på eget ansvar.

Varsom.no tilbyr isvarsel for fjellvann

Har du lyst til å teste isen på et fjellvann, tilbyr varsom.no isvarsling. Per dags dato har alle fjellvann i Troms farbar is.


God helg!

 

Foto: Ann-Sofie Fagerhaug