Om UMS (Unified Messaging System)

UMS Befolkningsvarsling er utviklet for å varsle og kommunisere med innbyggerne, besøkende og bedrifter i et gitt område. Løsningen er et helhetlig varslingssystem som tar hensyn til alle aspekter for praktisk bruk og formidling av viktig budskap.
UMS Befolkningsvarsling er basert på moderne telekommunikasjon, slik at varsler både via fastnettet og mobilnettet når ut til alle husholdninger, bedrifter og besøkende i et gitt geografisk område. For ytterligere informasjon eller spørsmål rundt befolkningsvarsling, ta kontakt med Storfjord kommune.

Les mer her: http://ums.no/befolkningsvarsling