Storfjord kommune ønsker at alle i kommunen skal ha et godt bredbåndstilbud. Vi vet at områdene Kitdalen/Kirkenes, Olderbakken og Galgo ikke har et godt tilbud per i dag, og dette vil vi forsøke å få gjort noe med. For å komme videre her å kunne søke tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM trenger vi hjelp fra dere som bor i  området Kitdaln/Kirkenes til å måle hastigheten på bredbåndet som dere har i dag.

NKOM definerer god bredbånd som minimum 100Mbit/s nedlastingshastighet. For å kunne søke om tilskudd, så må det være snakk om et bredbåndstilbud som har lavere nedlastingshastighet enn dette.

For områdene Olderbakken og Galgo behøver vi ikke målinger, da vi vet at hastigheten her er under det som NKOM har som minimum.

For dere som bor i Kitdalen/Kirkenes og har bredbåndsabonnement (med 100Mbit/s nedlastning eller mer) så ber vi dere måle netthastigheten og rapportere videre til oss.

Slik gjør du:

Gå til: https://www.nettfart.no/nb/test og klikk på Start test (se bilde nedenfor).

Hastighet.jpg

 

Testperiode:

Fra i dag til og med 31.12.22

Vi ser gjerne at dere tester netthastigheten minimum tre ganger i uka ut testperioden.

Når testperioden er over skal historikken sendes inn til kommunen.

For å få frem historikken går man inn på https://www.nettfart.no/nb/test velger Måledata i menyen oppe til høyre og klikker på Min historikk (se bilde nedenfor).

 

Min historikk 1.jpg

 

Man får da frem en oversikt som ser slik ut:

Min historikk 2.jpg

 

Ta en skjermdump å send inn til epost: nettfart2022@storfjord.kommune.no

Innsendte resultat vil bli lagret i kommunens sak og arkivsystem og vil bli benyttet som dokumentasjon og underlag i forbindelse med eventuell søknad om tilskudd til utbygging av bredbåndsnettet.