----------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.15

På grunn av lave UV-verdier i vannverket må kommunen innføre kokepåbud for alle abonnenter tilknyttet Elvevoll-Rasteby vannverk.

Det er sendt ut UMS-varsel til alle registrerte telefoner i de berørte områder. Kommunale enheter har fått direkte beskjed.

Artikkelen vil oppdateres.