Kokepåbudet gjelder fra tirsdag 28.08.18 kl 0700 til arbeidet er ferdigstillet. Kommunen vil sende ut varsel om kokepåbud og oppheving av det til berørte abonnenter over mobiltelefon.