Kokepåbudet gjelder fra mandag 08.10.18 kl 0800 til arbeidet er ferdigstilt, det antas ca. 2 uker. Kommunen vil sende ut varsel om kokepåbud og oppheving av det til berørte abonnenter over mobiltelefon.