På grunn av smeltevann innføres kokepåbud for alle abonnenter tilkoblet Skibotn vannverk fra og med i dag 19.05.14 og frem til ny beskjed blir publisert.