UV- verdiene er for lav, så vann til drikke og matlageing må kokes.

Nytt varsel vil bli sendt når kokepåbudet oppheves.  

Vi beklager de ulempene dette medfører.