Oppdatering onsdag 09.09.15:

Kokepåbudet opprettholdes. Kommunen har sendt nye vannprøver til analyse, saken oppdateres etter ananysesvar er mottatt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering fredag 11.09.15:

Nye vannprøver er analysert, og det er fremdeles påvist koliforme bakterier i drikkevannet. Kokepåbudet blir dermed opprettholdt over helgen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering Torsdag 17.09.15:

Resultatet fra forrige prøve er klar, og det er fremdeles påvist koliforme bakterier i drikkevannet. Prøvene viser en tydelig redusert verdi av bakteriene, men ikke nok til at vi kan oppheve kokepåbudet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatering Mandag 21.09.15:

Prøveresultatene fra siste prøvetaking gir klarsignal for oppheving av kokepåbudet.