Storfjord kommune sin nettside vil bli oppdatert når kokepåbudet oppheves.                                                                                                                                                                          Vi beklager ulempene dette medfører.