Det har vært gjennomført service og kalibrering av UV-anlegget i dag og vi kan med glede opplyse at  kokepåbudet nå kan oppheves. UV-verdiene er nå innenfor godkjent nivå.

Vannprøve i perioden har vist at det ikke har vært forurensing i vannet, men kommunen må nedlegge kokepåbud når vi ikke er sikker på at UV-bestålingen har vært god nok.

Vi beklager de ulempene dette har hatt for våre abonnenter.