Det er sendt telefonvarsling til det berørte området. Har du ikke mottatt telefonvarsling kan du kontrollere din adresse og redigere numre som skal motta melding. følg oppskriften i lenken under.

http://www.storfjord.kommune.no/slik-kan-du-motta-telefonvarsling-ums.5864551-395225.html