13.08.14

Kokepåbudet oppheves

Vi kan i dag onsdag 13.08.14 melde om god vannkvalitet i Elvevoll vannverk, og opphever derfor kokepåbudet med umiddelbar virkning.

----------------------------------------------------------------------

12.08.14

Det har i dag 12. august vært gjennomført rengjøring av et av UV-kamrene ved Elvevoll/Rasteby. Det andre kammeret kan ikke rengjøres før vi har fått nødvendig utstyr. Dette utstyret håper sendes til oss i morgen 13. august.

Videre skal etatens folk opp for å rense silen i dag, før de drar ut til Rasteby for å tappe ut ledningen.

UV-intensiteten har økt, men vi kan så langt ikke oppheve kokepåbudet. Vi er kjent med at det har gått flere ras i området, og regnvær i tiden fremover kan medføre at det igjen kan bli mer grums i vannet. Vi oppfordrer alle berørte til å følge med på kommunens hjemmeside for oppdateringer i denne saken.

Vi beklager de ulemper dette medfører for de berørte innbyggerne i kommunen.

-----------------------------------------------------------------------------------

06.08.14

Storfjord kommune melder kokepåbud for abonnenter tilknyttet Elvevoll-Rasteby vannverk. Etter befaring på stedet ser det ut til at et jordras lengre oppe i dalen er bakgrunn for det forurensede vannet. Vi vil måtte vente til vannet er klart igjen før kokepåbud oppheves. Det varslede regnværet gjør at vi må avvente situasjonen.