Kommunebildet bygger på rapportering gjort av kommunene til bl. a KOSTRA SSB.