Planprogrammet forteller om hvorfor kommunen bør ha en Oppvekstplan, hvem som skal medvirke og hvilke områder som er viktig å ha med i planen. Planprogrammet er derfor et grunnlag for arbeidet med selve planen. Alle som får planprogrammet på høring, oppfordres til å komme med innspill til programmet.Etter at planprogrammet er vedtatt starter arbeidet med selve planen.