Rådmannen har oversendt regnskapet for 2014 til revisjon. Regnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på omlag kr 1,1 mill. I henhold til avtalt nedbetalingsplan for tidligere års underskudd var kommunen pålagt å nedbetale omlag kr 4,5 mill. I tillegg er det i 2014 nedbetalt omlag kr 2,5 mill utover dette.

Storfjord kommune er på god vei til å dekke inn tidligere års underskudd. Etter dette gjenstår det å nedbetale omlag kr 7,6 mill før kommunen har nedbetalt tidligere års underskudd og kan komme ut av Robek-registeret.

Fylkesmannen har i dag godkjent Storfjord kommunes budsjett for 2015. Dette betyr at de planlagte investeringstiltakene for i år kan startes opp.