Det vil bli presentert teori om tilknytning og tilknytningsmønster og omsorgspersoners ansvar i det relasjonelle og også nyere forskning om de yngste i barnehagen. Kompetansevinga er finansiert av Fylkesmannen i Troms gjennom midler til barnehagenettverket i Nord Troms .

Om foredragsholderne:
1. Morten Melvold er familieterapeut og har mangeårig arbeidserfaring innenfor det kommunale støtte- og hjelpetiltak, fosterfamilie, arbeidskonsulent, tilrettelegger og MST-terapeut i BUF-etat.

2.Line Melvold er utdannet førskolelærer.Hun jobber bl.a. som høgskolelektor på Høgskolen i Vestfold. I 2014 har hun gitt ut boka «Den nødvendige samtalen»